Emojitipפירוש 🖂: גב ההתפתחות

🖂גב ההתפתחות

משמעות ותיאור

🖂 אינו אמוג'י רשמי, אך הוא יכול לשמש כדמות Unicode. יש אימוג'י נוסף בעל משמעות דומה ל- גב ההתפתחות: (מעטפה), בו ניתן להשתמש במקום ב- 🖂 במקרים מסוימים.


המשמעות של סמל האימוג0י 🖂 היא גב ההתפתחות .

🖂 משמעות אחרת היא מעטפה
מעטפה היא אמצעי אריזה שטוח, עשוי נייר, המשמש למשלוח מכתבים או להעברת פריטים קלים אחרים, לרוב מסמכים או ניירות אחרים. במדינות רבות בעולם המעטפות משמשות גם את פתקי ההצבעה בעת הבחירות. במכרזים, נשלחות ההצעות השונות של הניגשים למכרז במעטפות, והשלב במכרז בו נחשפות ההצעות נקרא "פתיחת המעטפות" (אם כי במקרה זה, המושג "מעטפה" הוא פעמים רבות סמלי, משום שהמענה למכרז עשוי להיות קלסר עב כרס, ואפילו קלסרים אחדים כאלה, בהתאם לאופי המכרז).
למעטפות צורות שונות, אך ככלל, שלושה מצדי המעטפה אטומים, וצד אחד שלה פתוח, כך שנוצר מעין כיס. קצה הנייר בצד הפתוח דביק, אך הדבק פועל רק כאשר הוא בא במגע עם נוזל (בדרך כלל רוק), בדומה לדבק שבגבם של בולים. כך ניתן לאטום את המעטפה, לאחר הכנסת הפריט אליה. בעבר, נאטמו מעטפות באמצעות חותם. צורתה של המעטפה לאחר שנסגרה היא בדרך כלל מלבנית.
מעטפה מיועדת בדרך כלל לשימוש חד-פעמי. למשלוח של דואר פנימי משמשות בארגונים שונים מעטפות רב-פעמיות, שמטרתן לחסוך בעלות המעטפה. כאשר המעטפה משמשת למשלוח דואר, נכתבת בחזיתה כתובת הנמען. כאשר נשלח חפץ עדין, כגון ספר או תקליטור, נדרשת הגנה טובה יותר על תוכנה של המעטפה, ולשם כך קיימות מעטפות מרופדות בפלסטיק בועות.
את המילה העברית "מעטפה" חידש אליעזר בן-יהודה, אולם, מעטפות אינן המצאה מודרנית. ארכאולוגים גילו שהמצאת המעטפה קדמה, למרבה ההפתעה, אפילו להמצאת הנייר. מעטפות חימר ומכתבי חימר היו בשימוש כבר בבבל, בה התכתובות היו בכתב יתדות. סביב מכתב פרטי היה מקובל בתקופה ההיא לצקת שכבת חימר נוספת ודקה שהייתה למעשה מעטפה לכל דבר.
בקרב יהלומנים מקובל מסחר ביהלומים במעטפה, הקרויה בפיהם "בריפקה".

העתקה והדבקה

העתק והדבק אמוג0י זה:🖂עותק

דוגמאות ושימוש

🖂 (גב ההתפתחות) ≈ (מעטפה)

מידע בסיסי

אימוג0י🖂
שם קצרגב ההתפתחות
קוד קודU+1F582
נקודהALT+128386
Unicode גִרְסָה7.0 (2014-06-16)
Emoji גִרְסָהאף אחד

תמונות מוצגות מפלטפורמות שונות