EmojitipEmoji גִרְסָה 4.0

Emoji גִרְסָה 4.0

598
Emoji גִרְסָה 4.0 שוחרר בשנת November 2016 ומכיל את סמלי האימוג0י למטה
סמל אימוג0ינקודת קוד
♀️ סמל אישה2640 FE0F
♂️ סמל גבר2642 FE0F
⚕️ סמל הרפואה2695 FE0F
👱‍♀️ בלונדינית1F471 200D 2640 FE0F
👱🏻‍♀️ בלונדינית: גוון עור בהיר1F471 1F3FB 200D 2640 FE0F
👱🏼‍♀️ בלונדינית: גוון עור בהיר בינוני1F471 1F3FC 200D 2640 FE0F
👱🏽‍♀️ בלונדינית: גוון עור בינוני1F471 1F3FD 200D 2640 FE0F
👱🏾‍♀️ בלונדינית: גוון עור כהה בינוני1F471 1F3FE 200D 2640 FE0F
👱🏿‍♀️ בלונדינית: גוון עור כהה1F471 1F3FF 200D 2640 FE0F
👱‍♂️ בלונדיני1F471 200D 2642 FE0F
👱🏻‍♂️ בלונדיני: גוון עור בהיר1F471 1F3FB 200D 2642 FE0F
👱🏼‍♂️ בלונדיני: גוון עור בהיר בינוני1F471 1F3FC 200D 2642 FE0F
👱🏽‍♂️ בלונדיני: גוון עור בינוני1F471 1F3FD 200D 2642 FE0F
👱🏾‍♂️ בלונדיני: גוון עור כהה בינוני1F471 1F3FE 200D 2642 FE0F
👱🏿‍♂️ בלונדיני: גוון עור כהה1F471 1F3FF 200D 2642 FE0F
🙍‍♂️ גבר מדוכדך1F64D 200D 2642 FE0F
🙍🏻‍♂️ גבר מדוכדך: גוון עור בהיר1F64D 1F3FB 200D 2642 FE0F
🙍🏼‍♂️ גבר מדוכדך: גוון עור בהיר בינוני1F64D 1F3FC 200D 2642 FE0F
🙍🏽‍♂️ גבר מדוכדך: גוון עור בינוני1F64D 1F3FD 200D 2642 FE0F
🙍🏾‍♂️ גבר מדוכדך: גוון עור כהה בינוני1F64D 1F3FE 200D 2642 FE0F
🙍🏿‍♂️ גבר מדוכדך: גוון עור כהה1F64D 1F3FF 200D 2642 FE0F
🙍‍♀️ אישה מדוכדכת1F64D 200D 2640 FE0F
🙍🏻‍♀️ אישה מדוכדכת: גוון עור בהיר1F64D 1F3FB 200D 2640 FE0F
🙍🏼‍♀️ אישה מדוכדכת: גוון עור בהיר בינוני1F64D 1F3FC 200D 2640 FE0F
🙍🏽‍♀️ אישה מדוכדכת: גוון עור בינוני1F64D 1F3FD 200D 2640 FE0F
🙍🏾‍♀️ אישה מדוכדכת: גוון עור כהה בינוני1F64D 1F3FE 200D 2640 FE0F
🙍🏿‍♀️ אישה מדוכדכת: גוון עור כהה1F64D 1F3FF 200D 2640 FE0F
🙎‍♂️ גבר מבואס1F64E 200D 2642 FE0F
🙎🏻‍♂️ גבר מבואס: גוון עור בהיר1F64E 1F3FB 200D 2642 FE0F
🙎🏼‍♂️ גבר מבואס: גוון עור בהיר בינוני1F64E 1F3FC 200D 2642 FE0F
🙎🏽‍♂️ גבר מבואס: גוון עור בינוני1F64E 1F3FD 200D 2642 FE0F
🙎🏾‍♂️ גבר מבואס: גוון עור כהה בינוני1F64E 1F3FE 200D 2642 FE0F
🙎🏿‍♂️ גבר מבואס: גוון עור כהה1F64E 1F3FF 200D 2642 FE0F
🙎‍♀️ אישה מבואסת1F64E 200D 2640 FE0F
🙎🏻‍♀️ אישה מבואסת: גוון עור בהיר1F64E 1F3FB 200D 2640 FE0F
🙎🏼‍♀️ אישה מבואסת: גוון עור בהיר בינוני1F64E 1F3FC 200D 2640 FE0F
🙎🏽‍♀️ אישה מבואסת: גוון עור בינוני1F64E 1F3FD 200D 2640 FE0F
🙎🏾‍♀️ אישה מבואסת: גוון עור כהה בינוני1F64E 1F3FE 200D 2640 FE0F
🙎🏿‍♀️ אישה מבואסת: גוון עור כהה1F64E 1F3FF 200D 2640 FE0F
🙅‍♂️ גבר מסמן ״לא״1F645 200D 2642 FE0F
🙅🏻‍♂️ גבר מסמן ״לא״: גוון עור בהיר1F645 1F3FB 200D 2642 FE0F
🙅🏼‍♂️ גבר מסמן ״לא״: גוון עור בהיר בינוני1F645 1F3FC 200D 2642 FE0F
🙅🏽‍♂️ גבר מסמן ״לא״: גוון עור בינוני1F645 1F3FD 200D 2642 FE0F
🙅🏾‍♂️ גבר מסמן ״לא״: גוון עור כהה בינוני1F645 1F3FE 200D 2642 FE0F
🙅🏿‍♂️ גבר מסמן ״לא״: גוון עור כהה1F645 1F3FF 200D 2642 FE0F
🙅‍♀️ אישה מסמנת ״לא״1F645 200D 2640 FE0F
🙅🏻‍♀️ אישה מסמנת ״לא״: גוון עור בהיר1F645 1F3FB 200D 2640 FE0F
🙅🏼‍♀️ אישה מסמנת ״לא״: גוון עור בהיר בינוני1F645 1F3FC 200D 2640 FE0F
🙅🏽‍♀️ אישה מסמנת ״לא״: גוון עור בינוני1F645 1F3FD 200D 2640 FE0F
🙅🏾‍♀️ אישה מסמנת ״לא״: גוון עור כהה בינוני1F645 1F3FE 200D 2640 FE0F
🙅🏿‍♀️ אישה מסמנת ״לא״: גוון עור כהה1F645 1F3FF 200D 2640 FE0F
🙆‍♂️ גבר עם הידיים על הראש1F646 200D 2642 FE0F
🙆🏻‍♂️ גבר עם הידיים על הראש: גוון עור בהיר1F646 1F3FB 200D 2642 FE0F
🙆🏼‍♂️ גבר עם הידיים על הראש: גוון עור בהיר בינוני1F646 1F3FC 200D 2642 FE0F
🙆🏽‍♂️ גבר עם הידיים על הראש: גוון עור בינוני1F646 1F3FD 200D 2642 FE0F
🙆🏾‍♂️ גבר עם הידיים על הראש: גוון עור כהה בינוני1F646 1F3FE 200D 2642 FE0F
🙆🏿‍♂️ גבר עם הידיים על הראש: גוון עור כהה1F646 1F3FF 200D 2642 FE0F
🙆‍♀️ אישה עם הידיים על הראש1F646 200D 2640 FE0F
🙆🏻‍♀️ אישה עם הידיים על הראש: גוון עור בהיר1F646 1F3FB 200D 2640 FE0F
🙆🏼‍♀️ אישה עם הידיים על הראש: גוון עור בהיר בינוני1F646 1F3FC 200D 2640 FE0F
🙆🏽‍♀️ אישה עם הידיים על הראש: גוון עור בינוני1F646 1F3FD 200D 2640 FE0F
🙆🏾‍♀️ אישה עם הידיים על הראש: גוון עור כהה בינוני1F646 1F3FE 200D 2640 FE0F
🙆🏿‍♀️ אישה עם הידיים על הראש: גוון עור כהה1F646 1F3FF 200D 2640 FE0F
💁‍♂️ איש בדלפק מידע או מבקש טיפ1F481 200D 2642 FE0F
💁🏻‍♂️ איש בדלפק מידע או מבקש טיפ: גוון עור בהיר1F481 1F3FB 200D 2642 FE0F
💁🏼‍♂️ איש בדלפק מידע או מבקש טיפ: גוון עור בהיר בינוני1F481 1F3FC 200D 2642 FE0F
💁🏽‍♂️ איש בדלפק מידע או מבקש טיפ: גוון עור בינוני1F481 1F3FD 200D 2642 FE0F
💁🏾‍♂️ איש בדלפק מידע או מבקש טיפ: גוון עור כהה בינוני1F481 1F3FE 200D 2642 FE0F
💁🏿‍♂️ איש בדלפק מידע או מבקש טיפ: גוון עור כהה1F481 1F3FF 200D 2642 FE0F
💁‍♀️ אישה מבקשת טיפ1F481 200D 2640 FE0F
💁🏻‍♀️ אישה מבקשת טיפ: גוון עור בהיר1F481 1F3FB 200D 2640 FE0F
💁🏼‍♀️ אישה מבקשת טיפ: גוון עור בהיר בינוני1F481 1F3FC 200D 2640 FE0F
💁🏽‍♀️ אישה מבקשת טיפ: גוון עור בינוני1F481 1F3FD 200D 2640 FE0F
💁🏾‍♀️ אישה מבקשת טיפ: גוון עור כהה בינוני1F481 1F3FE 200D 2640 FE0F
💁🏿‍♀️ אישה מבקשת טיפ: גוון עור כהה1F481 1F3FF 200D 2640 FE0F
🙋‍♂️ גבר מרים יד1F64B 200D 2642 FE0F
🙋🏻‍♂️ גבר מרים יד: גוון עור בהיר1F64B 1F3FB 200D 2642 FE0F
🙋🏼‍♂️ גבר מרים יד: גוון עור בהיר בינוני1F64B 1F3FC 200D 2642 FE0F
🙋🏽‍♂️ גבר מרים יד: גוון עור בינוני1F64B 1F3FD 200D 2642 FE0F
🙋🏾‍♂️ גבר מרים יד: גוון עור כהה בינוני1F64B 1F3FE 200D 2642 FE0F
🙋🏿‍♂️ גבר מרים יד: גוון עור כהה1F64B 1F3FF 200D 2642 FE0F
🙋‍♀️ אישה מנופפת בידה1F64B 200D 2640 FE0F
🙋🏻‍♀️ אישה מנופפת בידה: גוון עור בהיר1F64B 1F3FB 200D 2640 FE0F
🙋🏼‍♀️ אישה מנופפת בידה: גוון עור בהיר בינוני1F64B 1F3FC 200D 2640 FE0F
🙋🏽‍♀️ אישה מנופפת בידה: גוון עור בינוני1F64B 1F3FD 200D 2640 FE0F
🙋🏾‍♀️ אישה מנופפת בידה: גוון עור כהה בינוני1F64B 1F3FE 200D 2640 FE0F
🙋🏿‍♀️ אישה מנופפת בידה: גוון עור כהה1F64B 1F3FF 200D 2640 FE0F
🙇‍♂️ גבר משתחווה1F647 200D 2642 FE0F
🙇🏻‍♂️ גבר משתחווה: גוון עור בהיר1F647 1F3FB 200D 2642 FE0F
🙇🏼‍♂️ גבר משתחווה: גוון עור בהיר בינוני1F647 1F3FC 200D 2642 FE0F
🙇🏽‍♂️ גבר משתחווה: גוון עור בינוני1F647 1F3FD 200D 2642 FE0F
🙇🏾‍♂️ גבר משתחווה: גוון עור כהה בינוני1F647 1F3FE 200D 2642 FE0F
🙇🏿‍♂️ גבר משתחווה: גוון עור כהה1F647 1F3FF 200D 2642 FE0F
🙇‍♀️ אישה משתחווה1F647 200D 2640 FE0F
🙇🏻‍♀️ אישה משתחווה: גוון עור בהיר1F647 1F3FB 200D 2640 FE0F
🙇🏼‍♀️ אישה משתחווה: גוון עור בהיר בינוני1F647 1F3FC 200D 2640 FE0F
🙇🏽‍♀️ אישה משתחווה: גוון עור בינוני1F647 1F3FD 200D 2640 FE0F
🙇🏾‍♀️ אישה משתחווה: גוון עור כהה בינוני1F647 1F3FE 200D 2640 FE0F
🙇🏿‍♀️ אישה משתחווה: גוון עור כהה1F647 1F3FF 200D 2640 FE0F
🤦‍♂️ גבר מתוסכל1F926 200D 2642 FE0F
🤦🏻‍♂️ גבר מתוסכל: גוון עור בהיר1F926 1F3FB 200D 2642 FE0F
🤦🏼‍♂️ גבר מתוסכל: גוון עור בהיר בינוני1F926 1F3FC 200D 2642 FE0F
🤦🏽‍♂️ גבר מתוסכל: גוון עור בינוני1F926 1F3FD 200D 2642 FE0F
🤦🏾‍♂️ גבר מתוסכל: גוון עור כהה בינוני1F926 1F3FE 200D 2642 FE0F
🤦🏿‍♂️ גבר מתוסכל: גוון עור כהה1F926 1F3FF 200D 2642 FE0F
🤦‍♀️ אישה מתוסכלת1F926 200D 2640 FE0F
🤦🏻‍♀️ אישה מתוסכלת: גוון עור בהיר1F926 1F3FB 200D 2640 FE0F
🤦🏼‍♀️ אישה מתוסכלת: גוון עור בהיר בינוני1F926 1F3FC 200D 2640 FE0F
🤦🏽‍♀️ אישה מתוסכלת: גוון עור בינוני1F926 1F3FD 200D 2640 FE0F
🤦🏾‍♀️ אישה מתוסכלת: גוון עור כהה בינוני1F926 1F3FE 200D 2640 FE0F
🤦🏿‍♀️ אישה מתוסכלת: גוון עור כהה1F926 1F3FF 200D 2640 FE0F
🤷‍♂️ גבר מושך בכתפיו1F937 200D 2642 FE0F
🤷🏻‍♂️ גבר מושך בכתפיו: גוון עור בהיר1F937 1F3FB 200D 2642 FE0F
🤷🏼‍♂️ גבר מושך בכתפיו: גוון עור בהיר בינוני1F937 1F3FC 200D 2642 FE0F
🤷🏽‍♂️ גבר מושך בכתפיו: גוון עור בינוני1F937 1F3FD 200D 2642 FE0F
🤷🏾‍♂️ גבר מושך בכתפיו: גוון עור כהה בינוני1F937 1F3FE 200D 2642 FE0F
🤷🏿‍♂️ גבר מושך בכתפיו: גוון עור כהה1F937 1F3FF 200D 2642 FE0F
🤷‍♀️ אישה מושכת בכתפיה1F937 200D 2640 FE0F
🤷🏻‍♀️ אישה מושכת בכתפיה: גוון עור בהיר1F937 1F3FB 200D 2640 FE0F
🤷🏼‍♀️ אישה מושכת בכתפיה: גוון עור בהיר בינוני1F937 1F3FC 200D 2640 FE0F
🤷🏽‍♀️ אישה מושכת בכתפיה: גוון עור בינוני1F937 1F3FD 200D 2640 FE0F
🤷🏾‍♀️ אישה מושכת בכתפיה: גוון עור כהה בינוני1F937 1F3FE 200D 2640 FE0F
🤷🏿‍♀️ אישה מושכת בכתפיה: גוון עור כהה1F937 1F3FF 200D 2640 FE0F
👨‍⚕️ רופא1F468 200D 2695 FE0F
👨🏻‍⚕️ רופא: גוון עור בהיר1F468 1F3FB 200D 2695 FE0F
👨🏼‍⚕️ רופא: גוון עור בהיר בינוני1F468 1F3FC 200D 2695 FE0F
👨🏽‍⚕️ רופא: גוון עור בינוני1F468 1F3FD 200D 2695 FE0F
👨🏾‍⚕️ רופא: גוון עור כהה בינוני1F468 1F3FE 200D 2695 FE0F
👨🏿‍⚕️ רופא: גוון עור כהה1F468 1F3FF 200D 2695 FE0F
👩‍⚕️ רופאה1F469 200D 2695 FE0F
👩🏻‍⚕️ רופאה: גוון עור בהיר1F469 1F3FB 200D 2695 FE0F
👩🏼‍⚕️ רופאה: גוון עור בהיר בינוני1F469 1F3FC 200D 2695 FE0F
👩🏽‍⚕️ רופאה: גוון עור בינוני1F469 1F3FD 200D 2695 FE0F
👩🏾‍⚕️ רופאה: גוון עור כהה בינוני1F469 1F3FE 200D 2695 FE0F
👩🏿‍⚕️ רופאה: גוון עור כהה1F469 1F3FF 200D 2695 FE0F
👨‍🎓 סטודנט1F468 200D 1F393
👨🏻‍🎓 סטודנט: גוון עור בהיר1F468 1F3FB 200D 1F393
👨🏼‍🎓 סטודנט: גוון עור בהיר בינוני1F468 1F3FC 200D 1F393
👨🏽‍🎓 סטודנט: גוון עור בינוני1F468 1F3FD 200D 1F393
👨🏾‍🎓 סטודנט: גוון עור כהה בינוני1F468 1F3FE 200D 1F393
👨🏿‍🎓 סטודנט: גוון עור כהה1F468 1F3FF 200D 1F393
👩‍🎓 סטודנטית1F469 200D 1F393
👩🏻‍🎓 סטודנטית: גוון עור בהיר1F469 1F3FB 200D 1F393
👩🏼‍🎓 סטודנטית: גוון עור בהיר בינוני1F469 1F3FC 200D 1F393
👩🏽‍🎓 סטודנטית: גוון עור בינוני1F469 1F3FD 200D 1F393
👩🏾‍🎓 סטודנטית: גוון עור כהה בינוני1F469 1F3FE 200D 1F393
👩🏿‍🎓 סטודנטית: גוון עור כהה1F469 1F3FF 200D 1F393
👨‍🏫 מורה1F468 200D 1F3EB
👨🏻‍🏫 מורה: גוון עור בהיר1F468 1F3FB 200D 1F3EB
👨🏼‍🏫 מורה: גוון עור בהיר בינוני1F468 1F3FC 200D 1F3EB
👨🏽‍🏫 מורה: גוון עור בינוני1F468 1F3FD 200D 1F3EB
👨🏾‍🏫 מורה: גוון עור כהה בינוני1F468 1F3FE 200D 1F3EB
👨🏿‍🏫 מורה: גוון עור כהה1F468 1F3FF 200D 1F3EB
👩‍🏫 מוֹרָה1F469 200D 1F3EB
👩🏻‍🏫 מוֹרָה: גוון עור בהיר1F469 1F3FB 200D 1F3EB
👩🏼‍🏫 מוֹרָה: גוון עור בהיר בינוני1F469 1F3FC 200D 1F3EB
👩🏽‍🏫 מוֹרָה: גוון עור בינוני1F469 1F3FD 200D 1F3EB
👩🏾‍🏫 מוֹרָה: גוון עור כהה בינוני1F469 1F3FE 200D 1F3EB
👩🏿‍🏫 מוֹרָה: גוון עור כהה1F469 1F3FF 200D 1F3EB
👨‍⚖️ שופט1F468 200D 2696 FE0F
👨🏻‍⚖️ שופט: גוון עור בהיר1F468 1F3FB 200D 2696 FE0F
👨🏼‍⚖️ שופט: גוון עור בהיר בינוני1F468 1F3FC 200D 2696 FE0F
👨🏽‍⚖️ שופט: גוון עור בינוני1F468 1F3FD 200D 2696 FE0F
👨🏾‍⚖️ שופט: גוון עור כהה בינוני1F468 1F3FE 200D 2696 FE0F
👨🏿‍⚖️ שופט: גוון עור כהה1F468 1F3FF 200D 2696 FE0F
👩‍⚖️ שופטת1F469 200D 2696 FE0F
👩🏻‍⚖️ שופטת: גוון עור בהיר1F469 1F3FB 200D 2696 FE0F
👩🏼‍⚖️ שופטת: גוון עור בהיר בינוני1F469 1F3FC 200D 2696 FE0F
👩🏽‍⚖️ שופטת: גוון עור בינוני1F469 1F3FD 200D 2696 FE0F
👩🏾‍⚖️ שופטת: גוון עור כהה בינוני1F469 1F3FE 200D 2696 FE0F
👩🏿‍⚖️ שופטת: גוון עור כהה1F469 1F3FF 200D 2696 FE0F
👨‍🌾 חקלאי1F468 200D 1F33E
👨🏻‍🌾 חקלאי: גוון עור בהיר1F468 1F3FB 200D 1F33E
👨🏼‍🌾 חקלאי: גוון עור בהיר בינוני1F468 1F3FC 200D 1F33E
👨🏽‍🌾 חקלאי: גוון עור בינוני1F468 1F3FD 200D 1F33E
👨🏾‍🌾 חקלאי: גוון עור כהה בינוני1F468 1F3FE 200D 1F33E
👨🏿‍🌾 חקלאי: גוון עור כהה1F468 1F3FF 200D 1F33E
👩‍🌾 חקלאית1F469 200D 1F33E
👩🏻‍🌾 חקלאית: גוון עור בהיר1F469 1F3FB 200D 1F33E
👩🏼‍🌾 חקלאית: גוון עור בהיר בינוני1F469 1F3FC 200D 1F33E
👩🏽‍🌾 חקלאית: גוון עור בינוני1F469 1F3FD 200D 1F33E
👩🏾‍🌾 חקלאית: גוון עור כהה בינוני1F469 1F3FE 200D 1F33E
👩🏿‍🌾 חקלאית: גוון עור כהה1F469 1F3FF 200D 1F33E
👨‍🍳 טבח1F468 200D 1F373
👨🏻‍🍳 טבח: גוון עור בהיר1F468 1F3FB 200D 1F373
👨🏼‍🍳 טבח: גוון עור בהיר בינוני1F468 1F3FC 200D 1F373
👨🏽‍🍳 טבח: גוון עור בינוני1F468 1F3FD 200D 1F373
👨🏾‍🍳 טבח: גוון עור כהה בינוני1F468 1F3FE 200D 1F373
👨🏿‍🍳 טבח: גוון עור כהה1F468 1F3FF 200D 1F373
👩‍🍳 טבחית1F469 200D 1F373
👩🏻‍🍳 טבחית: גוון עור בהיר1F469 1F3FB 200D 1F373
👩🏼‍🍳 טבחית: גוון עור בהיר בינוני1F469 1F3FC 200D 1F373
👩🏽‍🍳 טבחית: גוון עור בינוני1F469 1F3FD 200D 1F373
👩🏾‍🍳 טבחית: גוון עור כהה בינוני1F469 1F3FE 200D 1F373
👩🏿‍🍳 טבחית: גוון עור כהה1F469 1F3FF 200D 1F373
👨‍🔧 מכונאי1F468 200D 1F527
👨🏻‍🔧 מכונאי: גוון עור בהיר1F468 1F3FB 200D 1F527
👨🏼‍🔧 מכונאי: גוון עור בהיר בינוני1F468 1F3FC 200D 1F527
👨🏽‍🔧 מכונאי: גוון עור בינוני1F468 1F3FD 200D 1F527
👨🏾‍🔧 מכונאי: גוון עור כהה בינוני1F468 1F3FE 200D 1F527
👨🏿‍🔧 מכונאי: גוון עור כהה1F468 1F3FF 200D 1F527
👩‍🔧 מכונאית1F469 200D 1F527
👩🏻‍🔧 מכונאית: גוון עור בהיר1F469 1F3FB 200D 1F527
👩🏼‍🔧 מכונאית: גוון עור בהיר בינוני1F469 1F3FC 200D 1F527
👩🏽‍🔧 מכונאית: גוון עור בינוני1F469 1F3FD 200D 1F527
👩🏾‍🔧 מכונאית: גוון עור כהה בינוני1F469 1F3FE 200D 1F527
👩🏿‍🔧 מכונאית: גוון עור כהה1F469 1F3FF 200D 1F527
👨‍🏭 פועל1F468 200D 1F3ED
👨🏻‍🏭 פועל: גוון עור בהיר1F468 1F3FB 200D 1F3ED
👨🏼‍🏭 פועל: גוון עור בהיר בינוני1F468 1F3FC 200D 1F3ED
👨🏽‍🏭 פועל: גוון עור בינוני1F468 1F3FD 200D 1F3ED
👨🏾‍🏭 פועל: גוון עור כהה בינוני1F468 1F3FE 200D 1F3ED
👨🏿‍🏭 פועל: גוון עור כהה1F468 1F3FF 200D 1F3ED
👩‍🏭 פועלת1F469 200D 1F3ED
👩🏻‍🏭 פועלת: גוון עור בהיר1F469 1F3FB 200D 1F3ED
👩🏼‍🏭 פועלת: גוון עור בהיר בינוני1F469 1F3FC 200D 1F3ED
👩🏽‍🏭 פועלת: גוון עור בינוני1F469 1F3FD 200D 1F3ED
👩🏾‍🏭 פועלת: גוון עור כהה בינוני1F469 1F3FE 200D 1F3ED
👩🏿‍🏭 פועלת: גוון עור כהה1F469 1F3FF 200D 1F3ED
👨‍💼 עובד משרד1F468 200D 1F4BC
👨🏻‍💼 עובד משרד: גוון עור בהיר1F468 1F3FB 200D 1F4BC
👨🏼‍💼 עובד משרד: גוון עור בהיר בינוני1F468 1F3FC 200D 1F4BC
👨🏽‍💼 עובד משרד: גוון עור בינוני1F468 1F3FD 200D 1F4BC
👨🏾‍💼 עובד משרד: גוון עור כהה בינוני1F468 1F3FE 200D 1F4BC
👨🏿‍💼 עובד משרד: גוון עור כהה1F468 1F3FF 200D 1F4BC
👩‍💼 עובדת משרד1F469 200D 1F4BC
👩🏻‍💼 עובדת משרד: גוון עור בהיר1F469 1F3FB 200D 1F4BC
👩🏼‍💼 עובדת משרד: גוון עור בהיר בינוני1F469 1F3FC 200D 1F4BC
👩🏽‍💼 עובדת משרד: גוון עור בינוני1F469 1F3FD 200D 1F4BC
👩🏾‍💼 עובדת משרד: גוון עור כהה בינוני1F469 1F3FE 200D 1F4BC
👩🏿‍💼 עובדת משרד: גוון עור כהה1F469 1F3FF 200D 1F4BC
👨‍🔬 מדען1F468 200D 1F52C
👨🏻‍🔬 מדען: גוון עור בהיר1F468 1F3FB 200D 1F52C
👨🏼‍🔬 מדען: גוון עור בהיר בינוני1F468 1F3FC 200D 1F52C
👨🏽‍🔬 מדען: גוון עור בינוני1F468 1F3FD 200D 1F52C
👨🏾‍🔬 מדען: גוון עור כהה בינוני1F468 1F3FE 200D 1F52C
👨🏿‍🔬 מדען: גוון עור כהה1F468 1F3FF 200D 1F52C
👩‍🔬 מדענית1F469 200D 1F52C
👩🏻‍🔬 מדענית: גוון עור בהיר1F469 1F3FB 200D 1F52C
👩🏼‍🔬 מדענית: גוון עור בהיר בינוני1F469 1F3FC 200D 1F52C
👩🏽‍🔬 מדענית: גוון עור בינוני1F469 1F3FD 200D 1F52C
👩🏾‍🔬 מדענית: גוון עור כהה בינוני1F469 1F3FE 200D 1F52C
👩🏿‍🔬 מדענית: גוון עור כהה1F469 1F3FF 200D 1F52C
👨‍💻 טכנולוג1F468 200D 1F4BB
👨🏻‍💻 טכנולוג: גוון עור בהיר1F468 1F3FB 200D 1F4BB
👨🏼‍💻 טכנולוג: גוון עור בהיר בינוני1F468 1F3FC 200D 1F4BB
👨🏽‍💻 טכנולוג: גוון עור בינוני1F468 1F3FD 200D 1F4BB
👨🏾‍💻 טכנולוג: גוון עור כהה בינוני1F468 1F3FE 200D 1F4BB
👨🏿‍💻 טכנולוג: גוון עור כהה1F468 1F3FF 200D 1F4BB
👩‍💻 טכנולוגית1F469 200D 1F4BB
👩🏻‍💻 טכנולוגית: גוון עור בהיר1F469 1F3FB 200D 1F4BB
👩🏼‍💻 טכנולוגית: גוון עור בהיר בינוני1F469 1F3FC 200D 1F4BB
👩🏽‍💻 טכנולוגית: גוון עור בינוני1F469 1F3FD 200D 1F4BB
👩🏾‍💻 טכנולוגית: גוון עור כהה בינוני1F469 1F3FE 200D 1F4BB
👩🏿‍💻 טכנולוגית: גוון עור כהה1F469 1F3FF 200D 1F4BB
👨‍🎤 זמר1F468 200D 1F3A4
👨🏻‍🎤 זמר: גוון עור בהיר1F468 1F3FB 200D 1F3A4
👨🏼‍🎤 זמר: גוון עור בהיר בינוני1F468 1F3FC 200D 1F3A4
👨🏽‍🎤 זמר: גוון עור בינוני1F468 1F3FD 200D 1F3A4
👨🏾‍🎤 זמר: גוון עור כהה בינוני1F468 1F3FE 200D 1F3A4
👨🏿‍🎤 זמר: גוון עור כהה1F468 1F3FF 200D 1F3A4
👩‍🎤 זמרת1F469 200D 1F3A4
👩🏻‍🎤 זמרת: גוון עור בהיר1F469 1F3FB 200D 1F3A4
👩🏼‍🎤 זמרת: גוון עור בהיר בינוני1F469 1F3FC 200D 1F3A4
👩🏽‍🎤 זמרת: גוון עור בינוני1F469 1F3FD 200D 1F3A4
👩🏾‍🎤 זמרת: גוון עור כהה בינוני1F469 1F3FE 200D 1F3A4
👩🏿‍🎤 זמרת: גוון עור כהה1F469 1F3FF 200D 1F3A4
👨‍🎨 אמן1F468 200D 1F3A8
👨🏻‍🎨 אמן: גוון עור בהיר1F468 1F3FB 200D 1F3A8
👨🏼‍🎨 אמן: גוון עור בהיר בינוני1F468 1F3FC 200D 1F3A8
👨🏽‍🎨 אמן: גוון עור בינוני1F468 1F3FD 200D 1F3A8
👨🏾‍🎨 אמן: גוון עור כהה בינוני1F468 1F3FE 200D 1F3A8
👨🏿‍🎨 אמן: גוון עור כהה1F468 1F3FF 200D 1F3A8
👩‍🎨 אמנית1F469 200D 1F3A8
👩🏻‍🎨 אמנית: גוון עור בהיר1F469 1F3FB 200D 1F3A8
👩🏼‍🎨 אמנית: גוון עור בהיר בינוני1F469 1F3FC 200D 1F3A8
👩🏽‍🎨 אמנית: גוון עור בינוני1F469 1F3FD 200D 1F3A8
👩🏾‍🎨 אמנית: גוון עור כהה בינוני1F469 1F3FE 200D 1F3A8
👩🏿‍🎨 אמנית: גוון עור כהה1F469 1F3FF 200D 1F3A8
👨‍✈️ טייס1F468 200D 2708 FE0F
👨🏻‍✈️ טייס: גוון עור בהיר1F468 1F3FB 200D 2708 FE0F
👨🏼‍✈️ טייס: גוון עור בהיר בינוני1F468 1F3FC 200D 2708 FE0F
👨🏽‍✈️ טייס: גוון עור בינוני1F468 1F3FD 200D 2708 FE0F
👨🏾‍✈️ טייס: גוון עור כהה בינוני1F468 1F3FE 200D 2708 FE0F
👨🏿‍✈️ טייס: גוון עור כהה1F468 1F3FF 200D 2708 FE0F
👩‍✈️ טייסת1F469 200D 2708 FE0F
👩🏻‍✈️ טייסת: גוון עור בהיר1F469 1F3FB 200D 2708 FE0F
👩🏼‍✈️ טייסת: גוון עור בהיר בינוני1F469 1F3FC 200D 2708 FE0F
👩🏽‍✈️ טייסת: גוון עור בינוני1F469 1F3FD 200D 2708 FE0F
👩🏾‍✈️ טייסת: גוון עור כהה בינוני1F469 1F3FE 200D 2708 FE0F
👩🏿‍✈️ טייסת: גוון עור כהה1F469 1F3FF 200D 2708 FE0F
👨‍🚀 אסטרונאוט1F468 200D 1F680
👨🏻‍🚀 אסטרונאוט: גוון עור בהיר1F468 1F3FB 200D 1F680
👨🏼‍🚀 אסטרונאוט: גוון עור בהיר בינוני1F468 1F3FC 200D 1F680
👨🏽‍🚀 אסטרונאוט: גוון עור בינוני1F468 1F3FD 200D 1F680
👨🏾‍🚀 אסטרונאוט: גוון עור כהה בינוני1F468 1F3FE 200D 1F680
👨🏿‍🚀 אסטרונאוט: גוון עור כהה1F468 1F3FF 200D 1F680
👩‍🚀 אסטרונאוטית1F469 200D 1F680
👩🏻‍🚀 אסטרונאוטית: גוון עור בהיר1F469 1F3FB 200D 1F680
👩🏼‍🚀 אסטרונאוטית: גוון עור בהיר בינוני1F469 1F3FC 200D 1F680
👩🏽‍🚀 אסטרונאוטית: גוון עור בינוני1F469 1F3FD 200D 1F680
👩🏾‍🚀 אסטרונאוטית: גוון עור כהה בינוני1F469 1F3FE 200D 1F680
👩🏿‍🚀 אסטרונאוטית: גוון עור כהה1F469 1F3FF 200D 1F680
👨‍🚒 לוחם אש1F468 200D 1F692
👨🏻‍🚒 לוחם אש: גוון עור בהיר1F468 1F3FB 200D 1F692
👨🏼‍🚒 לוחם אש: גוון עור בהיר בינוני1F468 1F3FC 200D 1F692
👨🏽‍🚒 לוחם אש: גוון עור בינוני1F468 1F3FD 200D 1F692
👨🏾‍🚒 לוחם אש: גוון עור כהה בינוני1F468 1F3FE 200D 1F692
👨🏿‍🚒 לוחם אש: גוון עור כהה1F468 1F3FF 200D 1F692
👩‍🚒 לוחמת אש1F469 200D 1F692
👩🏻‍🚒 לוחמת אש: גוון עור בהיר1F469 1F3FB 200D 1F692
👩🏼‍🚒 לוחמת אש: גוון עור בהיר בינוני1F469 1F3FC 200D 1F692
👩🏽‍🚒 לוחמת אש: גוון עור בינוני1F469 1F3FD 200D 1F692
👩🏾‍🚒 לוחמת אש: גוון עור כהה בינוני1F469 1F3FE 200D 1F692
👩🏿‍🚒 לוחמת אש: גוון עור כהה1F469 1F3FF 200D 1F692
👮‍♂️ קצין משטרה1F46E 200D 2642 FE0F
👮🏻‍♂️ קצין משטרה: גוון עור בהיר1F46E 1F3FB 200D 2642 FE0F
👮🏼‍♂️ קצין משטרה: גוון עור בהיר בינוני1F46E 1F3FC 200D 2642 FE0F
👮🏽‍♂️ קצין משטרה: גוון עור בינוני1F46E 1F3FD 200D 2642 FE0F
👮🏾‍♂️ קצין משטרה: גוון עור כהה בינוני1F46E 1F3FE 200D 2642 FE0F
👮🏿‍♂️ קצין משטרה: גוון עור כהה1F46E 1F3FF 200D 2642 FE0F
👮‍♀️ קצינת משטרה1F46E 200D 2640 FE0F
👮🏻‍♀️ קצינת משטרה: גוון עור בהיר1F46E 1F3FB 200D 2640 FE0F
👮🏼‍♀️ קצינת משטרה: גוון עור בהיר בינוני1F46E 1F3FC 200D 2640 FE0F
👮🏽‍♀️ קצינת משטרה: גוון עור בינוני1F46E 1F3FD 200D 2640 FE0F
👮🏾‍♀️ קצינת משטרה: גוון עור כהה בינוני1F46E 1F3FE 200D 2640 FE0F
👮🏿‍♀️ קצינת משטרה: גוון עור כהה1F46E 1F3FF 200D 2640 FE0F
🕵️‍♂️ חוקר פרטי1F575 FE0F 200D 2642 FE0F
🕵🏻‍♂️ חוקר פרטי: גוון עור בהיר1F575 1F3FB 200D 2642 FE0F
🕵🏼‍♂️ חוקר פרטי: גוון עור בהיר בינוני1F575 1F3FC 200D 2642 FE0F
🕵🏽‍♂️ חוקר פרטי: גוון עור בינוני1F575 1F3FD 200D 2642 FE0F
🕵🏾‍♂️ חוקר פרטי: גוון עור כהה בינוני1F575 1F3FE 200D 2642 FE0F
🕵🏿‍♂️ חוקר פרטי: גוון עור כהה1F575 1F3FF 200D 2642 FE0F
🕵️‍♀️ חוקרת פרטית1F575 FE0F 200D 2640 FE0F
🕵🏻‍♀️ חוקרת פרטית: גוון עור בהיר1F575 1F3FB 200D 2640 FE0F
🕵🏼‍♀️ חוקרת פרטית: גוון עור בהיר בינוני1F575 1F3FC 200D 2640 FE0F
🕵🏽‍♀️ חוקרת פרטית: גוון עור בינוני1F575 1F3FD 200D 2640 FE0F
🕵🏾‍♀️ חוקרת פרטית: גוון עור כהה בינוני1F575 1F3FE 200D 2640 FE0F
🕵🏿‍♀️ חוקרת פרטית: גוון עור כהה1F575 1F3FF 200D 2640 FE0F
💂‍♂️ מאבטח1F482 200D 2642 FE0F
💂🏻‍♂️ מאבטח: גוון עור בהיר1F482 1F3FB 200D 2642 FE0F
💂🏼‍♂️ מאבטח: גוון עור בהיר בינוני1F482 1F3FC 200D 2642 FE0F
💂🏽‍♂️ מאבטח: גוון עור בינוני1F482 1F3FD 200D 2642 FE0F
💂🏾‍♂️ מאבטח: גוון עור כהה בינוני1F482 1F3FE 200D 2642 FE0F
💂🏿‍♂️ מאבטח: גוון עור כהה1F482 1F3FF 200D 2642 FE0F
💂‍♀️ שומרת1F482 200D 2640 FE0F
💂🏻‍♀️ שומרת: גוון עור בהיר1F482 1F3FB 200D 2640 FE0F
💂🏼‍♀️ שומרת: גוון עור בהיר בינוני1F482 1F3FC 200D 2640 FE0F
💂🏽‍♀️ שומרת: גוון עור בינוני1F482 1F3FD 200D 2640 FE0F
💂🏾‍♀️ שומרת: גוון עור כהה בינוני1F482 1F3FE 200D 2640 FE0F
💂🏿‍♀️ שומרת: גוון עור כהה1F482 1F3FF 200D 2640 FE0F
👷‍♂️ בנאי1F477 200D 2642 FE0F
👷🏻‍♂️ בנאי: גוון עור בהיר1F477 1F3FB 200D 2642 FE0F
👷🏼‍♂️ בנאי: גוון עור בהיר בינוני1F477 1F3FC 200D 2642 FE0F
👷🏽‍♂️ בנאי: גוון עור בינוני1F477 1F3FD 200D 2642 FE0F
👷🏾‍♂️ בנאי: גוון עור כהה בינוני1F477 1F3FE 200D 2642 FE0F
👷🏿‍♂️ בנאי: גוון עור כהה1F477 1F3FF 200D 2642 FE0F
👷‍♀️ פועלת בניין1F477 200D 2640 FE0F
👷🏻‍♀️ פועלת בניין: גוון עור בהיר1F477 1F3FB 200D 2640 FE0F
👷🏼‍♀️ פועלת בניין: גוון עור בהיר בינוני1F477 1F3FC 200D 2640 FE0F
👷🏽‍♀️ פועלת בניין: גוון עור בינוני1F477 1F3FD 200D 2640 FE0F
👷🏾‍♀️ פועלת בניין: גוון עור כהה בינוני1F477 1F3FE 200D 2640 FE0F
👷🏿‍♀️ פועלת בניין: גוון עור כהה1F477 1F3FF 200D 2640 FE0F
👳‍♂️ גבר עם טורבן1F473 200D 2642 FE0F
👳🏻‍♂️ גבר עם טורבן: גוון עור בהיר1F473 1F3FB 200D 2642 FE0F
👳🏼‍♂️ גבר עם טורבן: גוון עור בהיר בינוני1F473 1F3FC 200D 2642 FE0F
👳🏽‍♂️ גבר עם טורבן: גוון עור בינוני1F473 1F3FD 200D 2642 FE0F
👳🏾‍♂️ גבר עם טורבן: גוון עור כהה בינוני1F473 1F3FE 200D 2642 FE0F
👳🏿‍♂️ גבר עם טורבן: גוון עור כהה1F473 1F3FF 200D 2642 FE0F
👳‍♀️ אישה עם טורבן1F473 200D 2640 FE0F
👳🏻‍♀️ אישה עם טורבן: גוון עור בהיר1F473 1F3FB 200D 2640 FE0F
👳🏼‍♀️ אישה עם טורבן: גוון עור בהיר בינוני1F473 1F3FC 200D 2640 FE0F
👳🏽‍♀️ אישה עם טורבן: גוון עור בינוני1F473 1F3FD 200D 2640 FE0F
👳🏾‍♀️ אישה עם טורבן: גוון עור כהה בינוני1F473 1F3FE 200D 2640 FE0F
👳🏿‍♀️ אישה עם טורבן: גוון עור כהה1F473 1F3FF 200D 2640 FE0F
💆‍♂️ גבר מקבל עיסוי פנים1F486 200D 2642 FE0F
💆🏻‍♂️ גבר מקבל עיסוי פנים: גוון עור בהיר1F486 1F3FB 200D 2642 FE0F
💆🏼‍♂️ גבר מקבל עיסוי פנים: גוון עור בהיר בינוני1F486 1F3FC 200D 2642 FE0F
💆🏽‍♂️ גבר מקבל עיסוי פנים: גוון עור בינוני1F486 1F3FD 200D 2642 FE0F
💆🏾‍♂️ גבר מקבל עיסוי פנים: גוון עור כהה בינוני1F486 1F3FE 200D 2642 FE0F
💆🏿‍♂️ גבר מקבל עיסוי פנים: גוון עור כהה1F486 1F3FF 200D 2642 FE0F
💆‍♀️ אישה מקבלת עיסוי פנים1F486 200D 2640 FE0F
💆🏻‍♀️ אישה מקבלת עיסוי פנים: גוון עור בהיר1F486 1F3FB 200D 2640 FE0F
💆🏼‍♀️ אישה מקבלת עיסוי פנים: גוון עור בהיר בינוני1F486 1F3FC 200D 2640 FE0F
💆🏽‍♀️ אישה מקבלת עיסוי פנים: גוון עור בינוני1F486 1F3FD 200D 2640 FE0F
💆🏾‍♀️ אישה מקבלת עיסוי פנים: גוון עור כהה בינוני1F486 1F3FE 200D 2640 FE0F
💆🏿‍♀️ אישה מקבלת עיסוי פנים: גוון עור כהה1F486 1F3FF 200D 2640 FE0F
💇‍♂️ גבר מסתפר1F487 200D 2642 FE0F
💇🏻‍♂️ גבר מסתפר: גוון עור בהיר1F487 1F3FB 200D 2642 FE0F
💇🏼‍♂️ גבר מסתפר: גוון עור בהיר בינוני1F487 1F3FC 200D 2642 FE0F
💇🏽‍♂️ גבר מסתפר: גוון עור בינוני1F487 1F3FD 200D 2642 FE0F
💇🏾‍♂️ גבר מסתפר: גוון עור כהה בינוני1F487 1F3FE 200D 2642 FE0F
💇🏿‍♂️ גבר מסתפר: גוון עור כהה1F487 1F3FF 200D 2642 FE0F
💇‍♀️ אישה מסתפרת1F487 200D 2640 FE0F
💇🏻‍♀️ אישה מסתפרת: גוון עור בהיר1F487 1F3FB 200D 2640 FE0F
💇🏼‍♀️ אישה מסתפרת: גוון עור בהיר בינוני1F487 1F3FC 200D 2640 FE0F
💇🏽‍♀️ אישה מסתפרת: גוון עור בינוני1F487 1F3FD 200D 2640 FE0F
💇🏾‍♀️ אישה מסתפרת: גוון עור כהה בינוני1F487 1F3FE 200D 2640 FE0F
💇🏿‍♀️ אישה מסתפרת: גוון עור כהה1F487 1F3FF 200D 2640 FE0F
🚶‍♂️ גבר הולך1F6B6 200D 2642 FE0F
🚶🏻‍♂️ גבר הולך: גוון עור בהיר1F6B6 1F3FB 200D 2642 FE0F
🚶🏼‍♂️ גבר הולך: גוון עור בהיר בינוני1F6B6 1F3FC 200D 2642 FE0F
🚶🏽‍♂️ גבר הולך: גוון עור בינוני1F6B6 1F3FD 200D 2642 FE0F
🚶🏾‍♂️ גבר הולך: גוון עור כהה בינוני1F6B6 1F3FE 200D 2642 FE0F
🚶🏿‍♂️ גבר הולך: גוון עור כהה1F6B6 1F3FF 200D 2642 FE0F
🚶‍♀️ אישה הולכת1F6B6 200D 2640 FE0F
🚶🏻‍♀️ אישה הולכת: גוון עור בהיר1F6B6 1F3FB 200D 2640 FE0F
🚶🏼‍♀️ אישה הולכת: גוון עור בהיר בינוני1F6B6 1F3FC 200D 2640 FE0F
🚶🏽‍♀️ אישה הולכת: גוון עור בינוני1F6B6 1F3FD 200D 2640 FE0F
🚶🏾‍♀️ אישה הולכת: גוון עור כהה בינוני1F6B6 1F3FE 200D 2640 FE0F
🚶🏿‍♀️ אישה הולכת: גוון עור כהה1F6B6 1F3FF 200D 2640 FE0F
🏃‍♂️ גבר רץ1F3C3 200D 2642 FE0F
🏃🏻‍♂️ גבר רץ: גוון עור בהיר1F3C3 1F3FB 200D 2642 FE0F
🏃🏼‍♂️ גבר רץ: גוון עור בהיר בינוני1F3C3 1F3FC 200D 2642 FE0F
🏃🏽‍♂️ גבר רץ: גוון עור בינוני1F3C3 1F3FD 200D 2642 FE0F
🏃🏾‍♂️ גבר רץ: גוון עור כהה בינוני1F3C3 1F3FE 200D 2642 FE0F
🏃🏿‍♂️ גבר רץ: גוון עור כהה1F3C3 1F3FF 200D 2642 FE0F
🏃‍♀️ אישה רצה1F3C3 200D 2640 FE0F
🏃🏻‍♀️ אישה רצה: גוון עור בהיר1F3C3 1F3FB 200D 2640 FE0F
🏃🏼‍♀️ אישה רצה: גוון עור בהיר בינוני1F3C3 1F3FC 200D 2640 FE0F
🏃🏽‍♀️ אישה רצה: גוון עור בינוני1F3C3 1F3FD 200D 2640 FE0F
🏃🏾‍♀️ אישה רצה: גוון עור כהה בינוני1F3C3 1F3FE 200D 2640 FE0F
🏃🏿‍♀️ אישה רצה: גוון עור כהה1F3C3 1F3FF 200D 2640 FE0F
🕴🏻 אדם בחליפת עסקים מרחף: גוון עור בהיר1F574 1F3FB
🕴🏼 אדם בחליפת עסקים מרחף: גוון עור בהיר בינוני1F574 1F3FC
🕴🏽 אדם בחליפת עסקים מרחף: גוון עור בינוני1F574 1F3FD
🕴🏾 אדם בחליפת עסקים מרחף: גוון עור כהה בינוני1F574 1F3FE
🕴🏿 אדם בחליפת עסקים מרחף: גוון עור כהה1F574 1F3FF
👯‍♂️ גברים עם אוזני ארנב רוקדים1F46F 200D 2642 FE0F
👯‍♀️ נשים עם אוזני ארנב1F46F 200D 2640 FE0F
🏌🏻 שחקן גולף: גוון עור בהיר1F3CC 1F3FB
🏌🏼 שחקן גולף: גוון עור בהיר בינוני1F3CC 1F3FC
🏌🏽 שחקן גולף: גוון עור בינוני1F3CC 1F3FD
🏌🏾 שחקן גולף: גוון עור כהה בינוני1F3CC 1F3FE
🏌🏿 שחקן גולף: גוון עור כהה1F3CC 1F3FF
🏌️‍♂️ גבר משחק גולף1F3CC FE0F 200D 2642 FE0F
🏌🏻‍♂️ גבר משחק גולף: גוון עור בהיר1F3CC 1F3FB 200D 2642 FE0F
🏌🏼‍♂️ גבר משחק גולף: גוון עור בהיר בינוני1F3CC 1F3FC 200D 2642 FE0F
🏌🏽‍♂️ גבר משחק גולף: גוון עור בינוני1F3CC 1F3FD 200D 2642 FE0F
🏌🏾‍♂️ גבר משחק גולף: גוון עור כהה בינוני1F3CC 1F3FE 200D 2642 FE0F
🏌🏿‍♂️ גבר משחק גולף: גוון עור כהה1F3CC 1F3FF 200D 2642 FE0F
🏌️‍♀️ אישה משחקת גולף1F3CC FE0F 200D 2640 FE0F
🏌🏻‍♀️ אישה משחקת גולף: גוון עור בהיר1F3CC 1F3FB 200D 2640 FE0F
🏌🏼‍♀️ אישה משחקת גולף: גוון עור בהיר בינוני1F3CC 1F3FC 200D 2640 FE0F
🏌🏽‍♀️ אישה משחקת גולף: גוון עור בינוני1F3CC 1F3FD 200D 2640 FE0F
🏌🏾‍♀️ אישה משחקת גולף: גוון עור כהה בינוני1F3CC 1F3FE 200D 2640 FE0F
🏌🏿‍♀️ אישה משחקת גולף: גוון עור כהה1F3CC 1F3FF 200D 2640 FE0F
🏄‍♂️ גבר גולש1F3C4 200D 2642 FE0F
🏄🏻‍♂️ גבר גולש: גוון עור בהיר1F3C4 1F3FB 200D 2642 FE0F
🏄🏼‍♂️ גבר גולש: גוון עור בהיר בינוני1F3C4 1F3FC 200D 2642 FE0F
🏄🏽‍♂️ גבר גולש: גוון עור בינוני1F3C4 1F3FD 200D 2642 FE0F
🏄🏾‍♂️ גבר גולש: גוון עור כהה בינוני1F3C4 1F3FE 200D 2642 FE0F
🏄🏿‍♂️ גבר גולש: גוון עור כהה1F3C4 1F3FF 200D 2642 FE0F
🏄‍♀️ אישה גולשת1F3C4 200D 2640 FE0F
🏄🏻‍♀️ אישה גולשת: גוון עור בהיר1F3C4 1F3FB 200D 2640 FE0F
🏄🏼‍♀️ אישה גולשת: גוון עור בהיר בינוני1F3C4 1F3FC 200D 2640 FE0F
🏄🏽‍♀️ אישה גולשת: גוון עור בינוני1F3C4 1F3FD 200D 2640 FE0F
🏄🏾‍♀️ אישה גולשת: גוון עור כהה בינוני1F3C4 1F3FE 200D 2640 FE0F
🏄🏿‍♀️ אישה גולשת: גוון עור כהה1F3C4 1F3FF 200D 2640 FE0F
🚣‍♂️ גבר חותר בסירה1F6A3 200D 2642 FE0F
🚣🏻‍♂️ גבר חותר בסירה: גוון עור בהיר1F6A3 1F3FB 200D 2642 FE0F
🚣🏼‍♂️ גבר חותר בסירה: גוון עור בהיר בינוני1F6A3 1F3FC 200D 2642 FE0F
🚣🏽‍♂️ גבר חותר בסירה: גוון עור בינוני1F6A3 1F3FD 200D 2642 FE0F
🚣🏾‍♂️ גבר חותר בסירה: גוון עור כהה בינוני1F6A3 1F3FE 200D 2642 FE0F
🚣🏿‍♂️ גבר חותר בסירה: גוון עור כהה1F6A3 1F3FF 200D 2642 FE0F
🚣‍♀️ אישה חותרת בסירה1F6A3 200D 2640 FE0F
🚣🏻‍♀️ אישה חותרת בסירה: גוון עור בהיר1F6A3 1F3FB 200D 2640 FE0F
🚣🏼‍♀️ אישה חותרת בסירה: גוון עור בהיר בינוני1F6A3 1F3FC 200D 2640 FE0F
🚣🏽‍♀️ אישה חותרת בסירה: גוון עור בינוני1F6A3 1F3FD 200D 2640 FE0F
🚣🏾‍♀️ אישה חותרת בסירה: גוון עור כהה בינוני1F6A3 1F3FE 200D 2640 FE0F
🚣🏿‍♀️ אישה חותרת בסירה: גוון עור כהה1F6A3 1F3FF 200D 2640 FE0F
🏊‍♂️ גבר שוחה1F3CA 200D 2642 FE0F
🏊🏻‍♂️ גבר שוחה: גוון עור בהיר1F3CA 1F3FB 200D 2642 FE0F
🏊🏼‍♂️ גבר שוחה: גוון עור בהיר בינוני1F3CA 1F3FC 200D 2642 FE0F
🏊🏽‍♂️ גבר שוחה: גוון עור בינוני1F3CA 1F3FD 200D 2642 FE0F
🏊🏾‍♂️ גבר שוחה: גוון עור כהה בינוני1F3CA 1F3FE 200D 2642 FE0F
🏊🏿‍♂️ גבר שוחה: גוון עור כהה1F3CA 1F3FF 200D 2642 FE0F
🏊‍♀️ אישה שוחה1F3CA 200D 2640 FE0F
🏊🏻‍♀️ אישה שוחה: גוון עור בהיר1F3CA 1F3FB 200D 2640 FE0F
🏊🏼‍♀️ אישה שוחה: גוון עור בהיר בינוני1F3CA 1F3FC 200D 2640 FE0F
🏊🏽‍♀️ אישה שוחה: גוון עור בינוני1F3CA 1F3FD 200D 2640 FE0F
🏊🏾‍♀️ אישה שוחה: גוון עור כהה בינוני1F3CA 1F3FE 200D 2640 FE0F
🏊🏿‍♀️ אישה שוחה: גוון עור כהה1F3CA 1F3FF 200D 2640 FE0F
⛹️‍♂️ גבר מקפיץ כדור26F9 FE0F 200D 2642 FE0F
⛹🏻‍♂️ גבר מקפיץ כדור: גוון עור בהיר26F9 1F3FB 200D 2642 FE0F
⛹🏼‍♂️ גבר מקפיץ כדור: גוון עור בהיר בינוני26F9 1F3FC 200D 2642 FE0F
⛹🏽‍♂️ גבר מקפיץ כדור: גוון עור בינוני26F9 1F3FD 200D 2642 FE0F
⛹🏾‍♂️ גבר מקפיץ כדור: גוון עור כהה בינוני26F9 1F3FE 200D 2642 FE0F
⛹🏿‍♂️ גבר מקפיץ כדור: גוון עור כהה26F9 1F3FF 200D 2642 FE0F
⛹️‍♀️ אישה מקפיצה כדור26F9 FE0F 200D 2640 FE0F
⛹🏻‍♀️ אישה מקפיצה כדור: גוון עור בהיר26F9 1F3FB 200D 2640 FE0F
⛹🏼‍♀️ אישה מקפיצה כדור: גוון עור בהיר בינוני26F9 1F3FC 200D 2640 FE0F
⛹🏽‍♀️ אישה מקפיצה כדור: גוון עור בינוני26F9 1F3FD 200D 2640 FE0F
⛹🏾‍♀️ אישה מקפיצה כדור: גוון עור כהה בינוני26F9 1F3FE 200D 2640 FE0F
⛹🏿‍♀️ אישה מקפיצה כדור: גוון עור כהה26F9 1F3FF 200D 2640 FE0F
🏋️‍♂️ גבר מרים משקולות1F3CB FE0F 200D 2642 FE0F
🏋🏻‍♂️ גבר מרים משקולות: גוון עור בהיר1F3CB 1F3FB 200D 2642 FE0F
🏋🏼‍♂️ גבר מרים משקולות: גוון עור בהיר בינוני1F3CB 1F3FC 200D 2642 FE0F
🏋🏽‍♂️ גבר מרים משקולות: גוון עור בינוני1F3CB 1F3FD 200D 2642 FE0F
🏋🏾‍♂️ גבר מרים משקולות: גוון עור כהה בינוני1F3CB 1F3FE 200D 2642 FE0F
🏋🏿‍♂️ גבר מרים משקולות: גוון עור כהה1F3CB 1F3FF 200D 2642 FE0F
🏋️‍♀️ אישה מרימה משקולות1F3CB FE0F 200D 2640 FE0F
🏋🏻‍♀️ אישה מרימה משקולות: גוון עור בהיר1F3CB 1F3FB 200D 2640 FE0F
🏋🏼‍♀️ אישה מרימה משקולות: גוון עור בהיר בינוני1F3CB 1F3FC 200D 2640 FE0F
🏋🏽‍♀️ אישה מרימה משקולות: גוון עור בינוני1F3CB 1F3FD 200D 2640 FE0F
🏋🏾‍♀️ אישה מרימה משקולות: גוון עור כהה בינוני1F3CB 1F3FE 200D 2640 FE0F
🏋🏿‍♀️ אישה מרימה משקולות: גוון עור כהה1F3CB 1F3FF 200D 2640 FE0F
🚴‍♂️ גבר רוכב על אופניים1F6B4 200D 2642 FE0F
🚴🏻‍♂️ גבר רוכב על אופניים: גוון עור בהיר1F6B4 1F3FB 200D 2642 FE0F
🚴🏼‍♂️ גבר רוכב על אופניים: גוון עור בהיר בינוני1F6B4 1F3FC 200D 2642 FE0F
🚴🏽‍♂️ גבר רוכב על אופניים: גוון עור בינוני1F6B4 1F3FD 200D 2642 FE0F
🚴🏾‍♂️ גבר רוכב על אופניים: גוון עור כהה בינוני1F6B4 1F3FE 200D 2642 FE0F
🚴🏿‍♂️ גבר רוכב על אופניים: גוון עור כהה1F6B4 1F3FF 200D 2642 FE0F
🚴‍♀️ אישה רוכבת על אופניים1F6B4 200D 2640 FE0F
🚴🏻‍♀️ אישה רוכבת על אופניים: גוון עור בהיר1F6B4 1F3FB 200D 2640 FE0F
🚴🏼‍♀️ אישה רוכבת על אופניים: גוון עור בהיר בינוני1F6B4 1F3FC 200D 2640 FE0F
🚴🏽‍♀️ אישה רוכבת על אופניים: גוון עור בינוני1F6B4 1F3FD 200D 2640 FE0F
🚴🏾‍♀️ אישה רוכבת על אופניים: גוון עור כהה בינוני1F6B4 1F3FE 200D 2640 FE0F
🚴🏿‍♀️ אישה רוכבת על אופניים: גוון עור כהה1F6B4 1F3FF 200D 2640 FE0F
🚵‍♂️ גבר רוכב על אופני הרים1F6B5 200D 2642 FE0F
🚵🏻‍♂️ גבר רוכב על אופני הרים: גוון עור בהיר1F6B5 1F3FB 200D 2642 FE0F
🚵🏼‍♂️ גבר רוכב על אופני הרים: גוון עור בהיר בינוני1F6B5 1F3FC 200D 2642 FE0F
🚵🏽‍♂️ גבר רוכב על אופני הרים: גוון עור בינוני1F6B5 1F3FD 200D 2642 FE0F
🚵🏾‍♂️ גבר רוכב על אופני הרים: גוון עור כהה בינוני1F6B5 1F3FE 200D 2642 FE0F
🚵🏿‍♂️ גבר רוכב על אופני הרים: גוון עור כהה1F6B5 1F3FF 200D 2642 FE0F
🚵‍♀️ אישה רוכבת על אופני הרים1F6B5 200D 2640 FE0F
🚵🏻‍♀️ אישה רוכבת על אופני הרים: גוון עור בהיר1F6B5 1F3FB 200D 2640 FE0F
🚵🏼‍♀️ אישה רוכבת על אופני הרים: גוון עור בהיר בינוני1F6B5 1F3FC 200D 2640 FE0F
🚵🏽‍♀️ אישה רוכבת על אופני הרים: גוון עור בינוני1F6B5 1F3FD 200D 2640 FE0F
🚵🏾‍♀️ אישה רוכבת על אופני הרים: גוון עור כהה בינוני1F6B5 1F3FE 200D 2640 FE0F
🚵🏿‍♀️ אישה רוכבת על אופני הרים: גוון עור כהה1F6B5 1F3FF 200D 2640 FE0F
🤸‍♂️ גבר מבצע גלגלון1F938 200D 2642 FE0F
🤸🏻‍♂️ גבר מבצע גלגלון: גוון עור בהיר1F938 1F3FB 200D 2642 FE0F
🤸🏼‍♂️ גבר מבצע גלגלון: גוון עור בהיר בינוני1F938 1F3FC 200D 2642 FE0F
🤸🏽‍♂️ גבר מבצע גלגלון: גוון עור בינוני1F938 1F3FD 200D 2642 FE0F
🤸🏾‍♂️ גבר מבצע גלגלון: גוון עור כהה בינוני1F938 1F3FE 200D 2642 FE0F
🤸🏿‍♂️ גבר מבצע גלגלון: גוון עור כהה1F938 1F3FF 200D 2642 FE0F
🤸‍♀️ אישה מבצעת גלגלון1F938 200D 2640 FE0F
🤸🏻‍♀️ אישה מבצעת גלגלון: גוון עור בהיר1F938 1F3FB 200D 2640 FE0F
🤸🏼‍♀️ אישה מבצעת גלגלון: גוון עור בהיר בינוני1F938 1F3FC 200D 2640 FE0F
🤸🏽‍♀️ אישה מבצעת גלגלון: גוון עור בינוני1F938 1F3FD 200D 2640 FE0F
🤸🏾‍♀️ אישה מבצעת גלגלון: גוון עור כהה בינוני1F938 1F3FE 200D 2640 FE0F
🤸🏿‍♀️ אישה מבצעת גלגלון: גוון עור כהה1F938 1F3FF 200D 2640 FE0F
🤼‍♂️ גברים מתאבקים1F93C 200D 2642 FE0F
🤼‍♀️ נשים מתאבקות1F93C 200D 2640 FE0F
🤽‍♂️ גבר משחק כדור-מים1F93D 200D 2642 FE0F
🤽🏻‍♂️ גבר משחק כדור-מים: גוון עור בהיר1F93D 1F3FB 200D 2642 FE0F
🤽🏼‍♂️ גבר משחק כדור-מים: גוון עור בהיר בינוני1F93D 1F3FC 200D 2642 FE0F
🤽🏽‍♂️ גבר משחק כדור-מים: גוון עור בינוני1F93D 1F3FD 200D 2642 FE0F
🤽🏾‍♂️ גבר משחק כדור-מים: גוון עור כהה בינוני1F93D 1F3FE 200D 2642 FE0F
🤽🏿‍♂️ גבר משחק כדור-מים: גוון עור כהה1F93D 1F3FF 200D 2642 FE0F
🤽‍♀️ אישה משחקת כדור-מים1F93D 200D 2640 FE0F
🤽🏻‍♀️ אישה משחקת כדור-מים: גוון עור בהיר1F93D 1F3FB 200D 2640 FE0F
🤽🏼‍♀️ אישה משחקת כדור-מים: גוון עור בהיר בינוני1F93D 1F3FC 200D 2640 FE0F
🤽🏽‍♀️ אישה משחקת כדור-מים: גוון עור בינוני1F93D 1F3FD 200D 2640 FE0F
🤽🏾‍♀️ אישה משחקת כדור-מים: גוון עור כהה בינוני1F93D 1F3FE 200D 2640 FE0F
🤽🏿‍♀️ אישה משחקת כדור-מים: גוון עור כהה1F93D 1F3FF 200D 2640 FE0F
🤾‍♂️ גבר משחק כדוריד1F93E 200D 2642 FE0F
🤾🏻‍♂️ גבר משחק כדוריד: גוון עור בהיר1F93E 1F3FB 200D 2642 FE0F
🤾🏼‍♂️ גבר משחק כדוריד: גוון עור בהיר בינוני1F93E 1F3FC 200D 2642 FE0F
🤾🏽‍♂️ גבר משחק כדוריד: גוון עור בינוני1F93E 1F3FD 200D 2642 FE0F
🤾🏾‍♂️ גבר משחק כדוריד: גוון עור כהה בינוני1F93E 1F3FE 200D 2642 FE0F
🤾🏿‍♂️ גבר משחק כדוריד: גוון עור כהה1F93E 1F3FF 200D 2642 FE0F
🤾‍♀️ אישה משחקת כדור יד1F93E 200D 2640 FE0F
🤾🏻‍♀️ אישה משחקת כדור יד: גוון עור בהיר1F93E 1F3FB 200D 2640 FE0F
🤾🏼‍♀️ אישה משחקת כדור יד: גוון עור בהיר בינוני1F93E 1F3FC 200D 2640 FE0F
🤾🏽‍♀️ אישה משחקת כדור יד: גוון עור בינוני1F93E 1F3FD 200D 2640 FE0F
🤾🏾‍♀️ אישה משחקת כדור יד: גוון עור כהה בינוני1F93E 1F3FE 200D 2640 FE0F
🤾🏿‍♀️ אישה משחקת כדור יד: גוון עור כהה1F93E 1F3FF 200D 2640 FE0F
🤹‍♂️ גבר עושה ג׳גלינג1F939 200D 2642 FE0F
🤹🏻‍♂️ גבר עושה ג׳גלינג: גוון עור בהיר1F939 1F3FB 200D 2642 FE0F
🤹🏼‍♂️ גבר עושה ג׳גלינג: גוון עור בהיר בינוני1F939 1F3FC 200D 2642 FE0F
🤹🏽‍♂️ גבר עושה ג׳גלינג: גוון עור בינוני1F939 1F3FD 200D 2642 FE0F
🤹🏾‍♂️ גבר עושה ג׳גלינג: גוון עור כהה בינוני1F939 1F3FE 200D 2642 FE0F
🤹🏿‍♂️ גבר עושה ג׳גלינג: גוון עור כהה1F939 1F3FF 200D 2642 FE0F
🤹‍♀️ אישה עושה ג׳גלינג1F939 200D 2640 FE0F
🤹🏻‍♀️ אישה עושה ג׳גלינג: גוון עור בהיר1F939 1F3FB 200D 2640 FE0F
🤹🏼‍♀️ אישה עושה ג׳גלינג: גוון עור בהיר בינוני1F939 1F3FC 200D 2640 FE0F
🤹🏽‍♀️ אישה עושה ג׳גלינג: גוון עור בינוני1F939 1F3FD 200D 2640 FE0F
🤹🏾‍♀️ אישה עושה ג׳גלינג: גוון עור כהה בינוני1F939 1F3FE 200D 2640 FE0F
🤹🏿‍♀️ אישה עושה ג׳גלינג: גוון עור כהה1F939 1F3FF 200D 2640 FE0F
🛌🏻 אדם במיטה: גוון עור בהיר1F6CC 1F3FB
🛌🏼 אדם במיטה: גוון עור בהיר בינוני1F6CC 1F3FC
🛌🏽 אדם במיטה: גוון עור בינוני1F6CC 1F3FD
🛌🏾 אדם במיטה: גוון עור כהה בינוני1F6CC 1F3FE
🛌🏿 אדם במיטה: גוון עור כהה1F6CC 1F3FF
👨‍👦 משפחה: איש, בן1F468 200D 1F466
👨‍👦‍👦 משפחה: איש, בן, בן1F468 200D 1F466 200D 1F466
👨‍👧 משפחה: איש, בת1F468 200D 1F467
👨‍👧‍👦 משפחה: איש, בת, בן1F468 200D 1F467 200D 1F466
👨‍👧‍👧 משפחה: איש, בת, בת1F468 200D 1F467 200D 1F467
👩‍👦 משפחה: אישה, בן1F469 200D 1F466
👩‍👦‍👦 משפחה: אישה, בן, בן1F469 200D 1F466 200D 1F466
👩‍👧 משפחה: אישה, בת1F469 200D 1F467
👩‍👧‍👦 משפחה: אישה, בת, בן1F469 200D 1F467 200D 1F466
👩‍👧‍👧 משפחה: אישה, בת, בת1F469 200D 1F467 200D 1F467
🏳️‍🌈 דגל בצבעי הקשת1F3F3 FE0F 200D 1F308
🇺🇳 דגל: האומות המאוחדות1F1FA 1F1F3
עוד גרסאות Emoji