Emojitipפירוש : אלכסון נופל במעגל לבן בכיכר השחורה

אלכסון נופל במעגל לבן בכיכר השחורה

משמעות ותיאור

אינו אמוג'י רשמי, אך הוא יכול לשמש כדמות Unicode. יש אימוג'י נוסף בעל משמעות דומה ל- אלכסון נופל במעגל לבן בכיכר השחורה: 🚫 (אסור), בו ניתן להשתמש במקום ב- במקרים מסוימים.


המשמעות של סמל האימוג0י ⛞ היא אלכסון נופל במעגל לבן בכיכר השחורה .

משמעות אחרת היא תמרור
תמרור הוא שלט רחוב, המוצב לצד הדרך ונותן הנחיות למשתמשים בדרך. הוריית התמרור היא בבחינת חובה חוקית ואילו אי-ציות לתמרור היא עבירת תנועה.
מקור השם העברי "תמרור" לקוח מהתנ"ך: "הציבי לך ציֻנים שִמי לך תמרורים". הפרשנים מסבירים כי המילה תמרורים פירושה דקלים הניטעים כדי לסמן את הדרך .

העתקה והדבקה

העתק והדבק אמוג0י זה:עותק

דוגמאות ושימוש

(אלכסון נופל במעגל לבן בכיכר השחורה) ≈ 🚫 (אסור)

מידע בסיסי

אימוג0י
שם קצראלכסון נופל במעגל לבן בכיכר השחורה
קוד קודU+26DE
נקודהALT+9950
Unicode גִרְסָה5.2 (2009-10-01)
Emoji גִרְסָהאף אחד

תמונות מוצגות מפלטפורמות שונות