Emojipedia

תמונות מקוריות מדגם Emojipedia המדמיינות כיצד אימוגים חדשים עשויים להיראות כאשר הם יוצאים לפועל. מדגמים אלה נוצרים בשלב המועמד בסגנון \\\ "דמוי תפוח \" מבריק, והם עשויים להידמות לגרסאות סופיות מכל ספק פלטפורמה.

קטגוריה: סמיילים ורגש
קטגוריה: אנשים וגוף
קטגוריה: גוון עור וסגנון שיער
קטגוריה: בעלי חיים וטבע
קטגוריה: אוכל ושתייה
קטגוריה: נסיעות ומקומות
קטגוריה: פעילויות
קטגוריה: חפצים
קטגוריה: סמלים
קטגוריה: דגלים