Emojitipפירוש 🗧: שלושה RAYS ימניים

🗧שלושה RAYS ימניים

משמעות ותיאור

🗧 אינו אמוג'י רשמי, אך הוא יכול לשמש כדמות Unicode. יש אימוג'י נוסף בעל משמעות דומה ל- שלושה RAYS ימניים: (לחצן הרצה לאחור), בו ניתן להשתמש במקום ב- 🗧 במקרים מסוימים.


המשמעות של סמל האימוג0י 🗧 היא שלושה RAYS ימניים .

העתקה והדבקה

העתק והדבק אמוג0י זה:🗧עותק

דוגמאות ושימוש

🗧 (שלושה RAYS ימניים) ≈ (לחצן הרצה לאחור)

מידע בסיסי

אימוג0י🗧
שם קצרשלושה RAYS ימניים
קוד קודU+1F5E7
נקודהALT+128487
Unicode גִרְסָה7.0 (2014-06-16)
Emoji גִרְסָהאף אחד

תמונות מוצגות מפלטפורמות שונות

  • 🗧

    המכשיר שלך

  • Lg