Emojitipפירוש 🖰: שני כפתורי לחצן

🖰שני כפתורי לחצן

משמעות ותיאור

🖰 אינו אמוג'י רשמי, אך הוא יכול לשמש כדמות Unicode. יש אימוג'י נוסף בעל משמעות דומה ל- שני כפתורי לחצן: 🖱 (עכבר למחשב), בו ניתן להשתמש במקום ב- 🖰 במקרים מסוימים.


המשמעות של סמל האימוג0י 🖰 היא שני כפתורי לחצן .

🖰 משמעות אחרת היא עכבר (מחשב)
עכבר הוא אמצעי קלט מסוג "אמצעי הצבעה", המאפשר למשתמש במחשב לשלוט בתנועות סמן על צג המחשב ולבצע פעולות שונות בממשק המשתמש של תוכנות המחשב. להבדיל מהפעלת המחשב באמצעות מקשי המקלדת, מאפשר העכבר הפעלה של המחשב על פי דימוי תנועות ידו של המשתמש במרחב על גבי מרקע המחשב.
העכבר הוא אמצעי חומרה קטן, הכולל אמצעי מכני או אופטי לזיהוי תנועת העכבר על גבי המשטח שעליו הוא מונח, וכן מספר כפתורים (שניים בדרך כלל). תנועת העכבר על המשטח מתורגמת בדרך כלל לתנועה של מצביע במישור הצג (המסך).
עכבר המחשב קיבל את שמו הודות לגודלו וצורתו, שיחד עם החוט המחבר אותו למארז המחשב מזכירים את העכבר החי.

העתקה והדבקה

העתק והדבק אמוג0י זה:🖰עותק

דוגמאות ושימוש

🖰 (שני כפתורי לחצן) ≈ 🖱 (עכבר למחשב)

מידע בסיסי

אימוג0י🖰
שם קצרשני כפתורי לחצן
קוד קודU+1F5B0
נקודהALT+128432
Unicode גִרְסָה7.0 (2014-06-16)
Emoji גִרְסָהאף אחד

תמונות מוצגות מפלטפורמות שונות

  • 🖰

    המכשיר שלך

  • Lg