Emojitipפירוש 🟗: ריבוע מעגל

🟗ריבוע מעגל

משמעות ותיאור

🟗 אינו אמוג'י רשמי, אך הוא יכול לשמש כדמות Unicode. יש אימוג'י נוסף בעל משמעות דומה ל- ריבוע מעגל: 🔲 (לחצן ריבוע שחור) + 🔁 (סמל השמעה חוזרת), בו ניתן להשתמש במקום ב- 🟗 במקרים מסוימים.


המשמעות של סמל האימוג0י 🟗 היא ריבוע מעגל .

העתקה והדבקה

העתק והדבק אמוג0י זה:🟗עותק

דוגמאות ושימוש

🟗 (ריבוע מעגל) ≈ 🔲 (לחצן ריבוע שחור) + 🔁 (סמל השמעה חוזרת)

מידע בסיסי

אימוג0י🟗
שם קצרריבוע מעגל
קוד קודU+1F7D7
נקודהALT+128983
Unicode גִרְסָה11.0 (2018-06-05)
Emoji גִרְסָהאף אחד