Emojitipחפציםמחשבפירוש 🖲️: גלגלת עכבר

🖲️גלגלת עכבר

העתקה והדבקה

העתק והדבק אמוג0י זה:🖲️עותק

מידע בסיסי

אימוג0י🖲️ (סגנון אימוג0י)
שם קצרגלגלת עכבר
Apple NameTrackball
קוד קודU+1F5B2 FE0F

1F5B2 - 🖲 גלגלת עכבר

FE0F - SELECTOR-16

נקודהALT+128434 ALT+65039
Unicode גִרְסָה7.0 (2014-06-16)
Emoji גִרְסָה1.0 (2015-08-04)
קטגוריה📱חפצים
קטגוריית משנה🔋מחשב
מילות מפתחעכבר, מחשב, גלגלת

דירוג פופולריות לאורך זמן

🖲️ (1F5B2 FE0F) Popularity rating over time100755025016-6-1217-8-1318-10-1419-12-1521-2-14

Date Range: 2016-06-12 - 2021-06-12

Update Time: 2021-06-13 09:07:55 Asia/Shanghai

תמונות מוצגות מפלטפורמות שונות